top of page

Vem är jag?

Resor i stämningar

Egentligen har jag alltid målat och tecknat, men det har gått i vågor. Det var intensivt under mina universitetsstudier på 1970-talet, då jag också deltog i Konstindustriella aftonskolan på Konstfack. Sedan flyttades mitt fokus under många år och jag kom endast sporadiskt att sitta med penna och pensel. Så för ett antal år sedan, hittade jag tillbaka till färglådan och började måla mer regelbundet. 

Mot södra udden.jpg

Kvällskurserna på Konstfack var indelade i olika tekniker och motivvärldar, vilket gjorde det lättare att sedan välja vad som passade. Det blev akvarell.

Akvarellen är spännande och utmanande. Den kan utnyttjas på många sätt rent tekniskt genom samspelet mellan pigment och vatten. Det gör att jag hela tiden kan få en utveckling och utmaning i nästan varje motiv.

Jag målar motiv med lite övervikt till Småland och Öland. Jag har förmånen att få bo i ett mycket skiftande landskap, präglat av kust, småbruk, skog och även öppna slätter och jag vill förmedla lite av de stämningar jag känner inför motiven.

Medlem:

Svenska Konstnärsförbundet

Svenska Konstnärer

Johan himself.jpg
bottom of page